[Letölthető változat]

 Az aktív ultrahang ALKALMAZÁSA napjainkban

 

 

 

 

Dr. Lőrincz Attila

 

 

www.lorincza.hu

lorincza@lorincza.hu

ultrahang1@freemail.hu

 

 

 

2006

 

 

Irodalomjegyzék

 

 

1. BEVEZETÉS
2. ULTRAHANGFIZIKAI ALAPOK
2.1. HULLÁMTAN
2.1.1. A HANGSUGÁR ELVÁLTOZÁSAI A HANGTÉRBEN
2.1.2. AZ ÁLLÓ- ÉS A HALADÓ HULLÁMOK KIALAKULÁSÁNAK FIZIKAI ALAPJAI
2.1.3. NEAR FIELD – FAR FIELD
2.1.4. LEVITÁCIÓ
2.2. NEMLINEÁRIS AKUSZTIKAI JELENSÉGEK, AKUSZTIKAI ÁRAMLÁS
2.2.1. ATOMIZÁCIÓ
2.3. AKUSZTIKAI KAVITÁCIÓ
2.3.1. KAVITÁCIÓS MAGOK
2.3.2. KAVITÁCIÓ TÍPUSOK
2.3.2.1. TRANZIENS (TEHETETLENSÉGI) KAVITÁCIÓ
2.3.2.2. STABIL KAVITÁCIÓ
2.3.1. A KAVITÁCIÓRA, ILLETVE AZ AKUSZTIKAI JELENSÉGEK KIALAKULÁSÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK
2.4. SZONOLUMINESZCENCIA
2.5. AZ ULTRAHANG HŐHATÁSA, HIPERTERMIA
2.5.1. AZ ABSZORPCIÓS KOEFFICIENS
2.6. AZ ULTRAHANG SEJTBIOLÓGIAI HATÁSAI
2.6.1. A BEUGÁRZÁS HATÁSÁRA KELETKEZŐ SZONOKEMIKÁLIÁK SEJTBIOLÓGIAI HATÁSAI
2.6.3. SPECIFIKUS SEJTBIOLÓGIAI HATÁSOK
2.6.4. AZ ULTRAHANG BIOLÓGIAI MEMBRÁNOKRA GYAKOROLT HATÁSAI
2.6.5. ALKALMAZOTT ULTRAHANG FIZIKAI ALAPJAI
2.6.6. AZ ULTRAHANG SEJTBIOLÓGIAI HATÁSAIT BEFOLYÁSOLÓ FIZIKAI TÉNYEZŐK
2.6.7. AZ ULTRAHANGSUGÁRZÁS HATÁSÁNAK BEMUTATÁSA
3. AZ ULTRAHANG ELŐÁLLÍTÁSA
3.1. AZ ULTRAHANGTÉR MODELLEZÉSE
3.2. AZ AKTÍV ULTRAHANGBERENDEZÉSEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE
3.3. NAPJAINK INNOVATÍV REZGÉSKELTŐI
3.4. SEJTRONCSOLÓK
3.4.1. NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ULTRAHANGRENDSZEREK HAZAI GYÁRTÁSA
3.5. ULTRAHANGRENDSZEREK BESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK
4. AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI
4.1. PASSZÍV ULTRAHANG
4.2. AKTÍV ULTRAHANG
4.2.1. AZ ULTRAHANG BIOTECHNOLÓGIAI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZEREPE
4.2.1.1. EMULZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA, HABTÖRÉS
4.2.1.2. SZEPARÁCIÓ, ÜLEPÍTÉS
4.2.1.2.1. EMULZIÓK AKUSZTIKAI SZEPARÁCIÓJA
4.2.1.2.1.1. A DISZPERGÁLT RÉSZECSKÉN ÉBREDŐ AKUSZTIKAI ERŐ MEGHATÁROZÁSA
4.2.1.2.2. SZUSZPENZIÓK AKUSZTIKAI ÜLEPÍTÉSE
4.2.1.3. A SEJTEK AKUSZTIKAI STIMULÁCIÓJA (SZAPORODÁS-, ÉS TERMÉKKÉPZÉS SERKENTÉS)
4.2.1.3.1. STIMULÁCIÓS ÉS GÁTLÓ VIZSGÁLATOK
4.2.1.3.2. FOLYAMATOS ÉS SZAKASZOS AKUSZTIKAI STIMULÁCIÓ
4.2.1.3.3. AZ ULTRAHANG BIOTECHNOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSAIRA VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK
4.2.1.4. AZ ULTRAHANG NÉHÁNY KONKRÉT ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZÁSA
4.2.1.5. AZ ULTRAHANG SEJTBIOLÓGIAI HATÁSAIRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATOK
4.2.2. AZ ULTRAHANG KÉMIAI ALKALMAZÁSAI
4.2.2.1. KRISTÁLYOSODÁSI FOK, VALAMINT ANYAGI MINŐSÉG MEGHATÁROZÁS ULTRAHANGGAL
4.2.2.1.1. ANYAGI MINŐSÉG VIZSGÁLATÁRA IRÁNYULÓ GYAKORLATI MÉRÉSEK
4.2.2.2. ULTRAHANG A GALVANIZÁLÁSBAN
4.2.2.3. A SZONOKÉMIÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK
4.2.3. AZ ULTRAHANGTERÁPIA LEGÚJABB MÓDSZEREI
4.2.3.1. MÁGNESES MAGREZONANCIÁRA (MR) ALAPOZOTT ULTRAHANGSEBÉSZET
4.2.3.2. MAGASINTENZITÁSÚ FÓKUSZÁLT ULTRAHANG (HIFU)
4.2.3.3. GÉNMANIPULÁCIÓ ULTRAHANGGAL
4.2.3.4. ÁLTALÁNOS TERÁPIÁS ULTRAHANG ALKALMAZÁSOK
4.2.4. HÉTKÖZNAPI ÉS HÁZTARTÁSI ULTRAHANG FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
4.2.4.1. ULTRAHANGOS HEGESZTÉS, FORRASZTÁS
5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
6. IRODALOMJEGYZÉK