Kutatómunka témakörök aktív ultrahang tárgykörben

 

1.      Anaerob alkoholos fermentáció termékképzési kinetikájának vizsgálata a szubsztrát mennyiségének és minőségének függvényében.

2.      Aktív ultrahang hatása anaerob fermentáció kinetikájára

3.      SCP (Single Cell Protein) kihozatal szubsztrát függésének vizsgálata

4.      SCP (Single Cell Protein) kihozatal ultrahangos befolyásolása

5.      Az ultrahang hipertermia gyakorlati alkalmazása

6.      Ultrahang hipertermia hőhatásának matematikai modellezése

7.      Keverés, diszpergálás hatékonyságának befolyásolása aktív ultrahang segítségével  

8.      Kémiai reakciók katalízise ultrahangos csőreaktorban: Kémiai reakciók lefolyásának (kinetikájának) befolyásolása nagyintenzitású ultrahanggal

9.      Akusztikai minőségvizsgálat

10.  Húsok sózásának és pácolásának befolyásolása ultrahanggal: Diffúziósebesség ultrahangos befolyásolása

11.  Akusztikai jelenségek dinamikájának biofizikai összefüggései

12.  Digitális képanalízis sejtanalitikai alkalmazása

13.  Növényi szaporítóanyagok stimulációja ultrahanggal

14.  Technológiai és ipari berendezések és eszközök felületi csírátlanításának ultrahangos megvalósítása

15.  Alkoholos fermentáció hatékonyságának befolyásolása ultrahang segítségével