Tisztelt Látogató!

[Cikk letölthető változata]

    Azt hiszem, mivel a MAUP nem kizárólag kereskedelmi célú felület, hanem inkább hiánypótló tudományos fórum, ezért nem etikátlan megemlékezni arról a nagyszerű emberről, akinek e tudást, illetve a tudományterület szeretetét köszönhetem. Engedje meg, hogy néhány szóban megemlékezzek tanáromról, támogatómról, Greguss Pál Professzorról.


Greguss Pál (1921-2003)

    Első találkozásunk alkalmával még kisgyerek voltam. A nyolcvanas évek elején szakmai kapcsolat révén Professzor Úr feleségével ellátogatott hozzánk. A találkozást követően édesapám, akkori szemmel nézve furcsa panorámaképeket kezdett készíteni, illetve valamiféle érdekes videószerű berendezés is készült, melynek segítségével – ahogy nekünk srácoknak magyarázták – a fekete-fehér képeket színessé lehetett alakítani (akkoriban még egyáltalán nem voltak elterjedtek a színes kamerák), melynek képe leginkább egy mai videoclip kockáira hasonlított. Később kiderült, hogy a PAL optikát és az álszín kódoló berendezést láthattam. Ezután sok idő telt el, középiskolás, egyetemista, majd doktorandus lettem. Mikor 1999-ben újra találkoztam a Professzor Úrral, arról érdeklődött, mivel foglalkozom. Elmondtam, hogy a fizikai kezelések biológiai hatásait kutatom Mosonmagyaróváron. Elmesélte, hogy az optikai kutatásokat megelőzően hosszú időn keresztül ultrahangokkal foglalkozott és ez lévén első nagy tudományos szerelme, ezzel kapcsolatos tudását, ismereteit szívesen továbbadná nekem. E hatalmas megtiszteltetés után felgyorsultak az események; az első ultrahang berendezésem megszületéséig több ultrahang rendszert és rengeteg szakmai, emberi segítséget kaptam tőle, konzultációink szinte heti rendszerességgel folytak. Óriási szerencsémnek tartom, hogy láthattam az akusztikai jelenségekre történő őszinte rácsodálkozásait és a tudományhoz történő egyedülállóan magas szintű, emberi hozzáállását. 2003-ban bekövetkezett sajnálatos halála után az ultrahang tudományterületét a Professzor Úr szellemiségében próbálom képviselni, és abban hozzá felnőni.

Greguss Pál

Greguss Pál 1921. június 9-én, Budapesten született. A Szegedi Egyetem vegyész és fizikus szakán 1944-ben végzett, doktorátusát az ultrahang kémiai hatásainak vizsgálatáért szerezte. 1949-ig az ELTE Biofizika Tanszékén tanársegéd, 1949 és 1956 között a KFKI kutatója, 1956 és 1966 között a MÁV Ultrahang Kutató Laboratóriumának vezetője volt. Ezt követően két évig Indiában a Központi Gépészeti Kutatóintézetben meghívott kutató, majd négy évig a New York-i Orvosegyetem Opthalmologia Tanszékén az alkalmazott biofizika kutató professzora volt. 1973-tól a Darmstadti Műszaki Főiskola Fizika Intézetének professzora, majd a Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH cég Koherens Optikai Laboratóriumának professzora volt. 1976-tól 1990-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának igazgatója, majd 1994-ig a Frédéric Joliot-Curie Nemzetközi Kutatóintézet tudományos konzulense volt. Haláláig a BME Gépgyártástechnológia Tanszék professzor emeritusaként tevékenykedett. Öt könyvet, több könyvfejezetet és mintegy 350 tudományos közleményt írt. A világ különféle országaiban 20-nál több szabadalma született. Szakterületei a gyártástechnológiától, akusztikától, ultrahangtechnikától, holográfiától, optikától a rakétatechnikáig terjedtek, a fizika, fizikai kémia, biológia, orvostudomány számos ágában. A magzat ultrahangos fényképezéséért amerikai orvosi díjban részesült; az ő találmánya a 360 fokos forgótükrös panoráma PAL és Humanoid optika. A PAL- lencsét (Panoramic Annular Lens) 1984-ben kezdték alkalmazni az amerikai űrkutatásban. Utóbbi fejlesztése hasznosításáért az amerikai űrkutatási hivataltól 1989-ben NASA-díjat kapott és részt vett egy Mars-jármű tervezésében is. Az egyik utolsó közéleti funkciójában a Magyar-Amerikai Társaság budapesti elnökhelyettese volt, 1991-ben Invenció díjjal, 1996-ban Genius feltalálói Oscar-díjjal, 1998-ban Genius feltalálói olimpiai aranyéremmel, 1999-ben Jedlik Ányos díjjal 2000-ben Genius díjjal tüntették ki. Az első Feltaláló Olimpia (1998) fizika kategóriájának bajnoka volt. 82 éves korában érte a halál.

Greguss Professzor fontosabb szabadalmai:

- 1999; Központelvű leképezésen alapuló, térbeli helyzetmeghatározást és

távolságmérést is lehetővé tevő humanoid látómodul

- 1999; Központelvű leképezésen alapuló, térbeli helyzetmeghatározást és

távolságmérést is lehetővé tevő humanoid látómodul
- 1998; Központelvű leképezést használó, panoramikus távlati képalkotást lehetővé

tevő monolit optika
- 1995; Valósidejű omnidirekcionális távolságmérő és helymeghatározó optikai modul
- 1995; Térhatást mutató 3-D telefonkártya
- 1995; Központelvű leképezésen alapuló exoszkóp
- 1933; Gömblátást és képalkotást pásztázás nélkül lehetővé tevő optikai modul
- 1992;Pásztázás nélküli térfogatellenőrzési eljárás
- 1991; Eljárás és berendezés forgó-lapátok vizsgálatára
- 1983; Eljárás és berendezés forgószárnyú lapátrendszerek kúponfutásának

ellenőrzésére
- 1983; Képalkotó tömb terek központelvű leképezésére és visszaadására
- 1982; Ametropiát szűrő és szemüvegellenőrző berendezés
- 1982; Cikopszi látásvizsgáló készülék
- 1982; Kapcsolási elrendezés fekete-fehér videojelek átalakítására színes

videojelekké
- 1977; Eljárás szemészeti szűrővizsgálathoz használatos eszköz előállítására és

berendezés a szűrővizsgálathoz
- 1968; Ultrahangos centrifuga
- 1966; Eljárás szálas anyagok utánkezelésére
- 1959; Ultrahang érzékelő eszköz
- 1959; Akusztikus eljárás és berendezés folyékony üzemanyagok porlasztására és az

égés hatásfokának javítására